βαίνω

βαίνω
Grammatical information: v.
Meaning: `go' (Il.).
Other forms: Only present stem. Other presents: 1. βάσκω, mostly as ipv. βάσκε, -τε (Il.; s. below); 2. βιβάσκω (Il.), mostly causative ; 3. βίβημι (βίβᾱμι), -άω (to ἔβην, s. below) in βιβάς, βιβῶν, βιβᾳ̃ `stride' (Chantraine Gramm. hom. 1, 300); 4. βιβάζω (posthom.) causative; 5. βιβάσθων in μακρὰ β. (Il.), metrical lengthening of βιβάς at verse end (Chantraine Gramm. hom. 1, 327, Shipp Studies 39).
Compounds: Many compounds: ἀνα-, ἀπο-, ἐκ-, ἐμ-βαίνω usw.
Derivatives: 1. βάσις `step, base' (Pi., in comp. Il.) = Skt. gáti- (below). 2. βατήρ, -ῆρος m. `threshold, basis' (Amips., inscr. etc.). 3. -βάτης, -ου m. from comp.: ἀνα-, ἀπο-, ἐμ-βάτης etc. (Il.), also with nominal first element, e. g. στυλο-βά-της; 4. -βατος from comp. : ἀνα- (ἀμ-)βατός etc. (Il.); βατός as simplex (rarely) `accessible' (X.); s. Chantr. Form. 302ff. From -βάτης and -βατος abstracta in -σία, ὑπερβασία `transgression' (Il.); denomin. in -εύω and -έω, ἐμβατεύω etc. 5. -βάς, -άδος f. in ἐμβαδές. From here (?) adv. βάδην `step by step'. 6. βάθρον `basis, seat' etc. (Ion.-Att.), βάθρᾱ. 7. βαθμός and βασμός m. `step, basis' etc. (hell.; βαθμίς f. Pi.). Not here βαμβαίνων, q. v. From the root βη-: βῆμα, βᾶμα n. `step' etc. (h. Merc. etc.; = Av. gāman- n. `step') ; further βηλός (βᾱλός) m. `threshold' (Il.), βηλά n. pl. = πέδιλα (Panyas.); s. Chantr. Form. 240. Also -βήτης, -ου m. in ἐμπυριβή-της (τρίπους) `standing over the fire' (Ψ 702); on διαβή-της s.s.v. `circle etc.' (Ar.) s. Fraenkel Nom. ag. 1, 33f.; cf. also ἀμφισβητέω.
Origin: IE [Indo-European] [463] *gʷem- `go'
Etymology: A jot present \< *βάν-ι̯ω \< *βάμ-ι̯ω \< gʷm̥-i̯ō, βά-σκω \< *gʷm̥- from the root *gʷem-. The non-present forms were made from the root βη- (βᾱ-) \< *gʷeh₂-: ἔβην, βήσομαι (factitive ἔβησα, βήσω after ἔστησα, στήσω), βέβηκα (Il.). The present βαίνω is identical with Lat. venio (on `go' and `come' s. Porzig Satzinhalte 330f.); the sḱ-present βάσκε in Skt.. gácchati \< *gʷm̥-ske-ti `he goes'. The full grade in Goth. qiman `come', Skt. á-gam-am `I went' (aor.). Here also ἐβάθη ἐγεννήθη H.? for which one compares Lith. gìmstu `be born', if -stu \< *-sḱō (Leumann IF 58, 120)? - With βάσις cf. Skt. gáti-, Lat. con-ventio, and Germ., e.g. Goth. ga-qumÞs. Also -βατος = Skt. (-)gata-, Lat. -ventus. With βίβημι cf. Skt. jígāti `he goes. The aor. ἔβην agrees exactly with Skt. á-gā-m `he went'; das noun βῆμα agrees with Av. gā-man- n. `step, pace'. - With the roots guem- and guā- cf. *drem- (s. ἔδραμον), drā- (s. ἀποδιδράσκω), with related meaning. Cf. βέβαιος, βέβηλος, βωμός, βαστάζω, βητάρμων.
Page in Frisk: 1,209-210

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • βαίνω — walk pres subj act 1st sg βαίνω walk pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαίνω — (μόνο σε στερεότυπες εκφράσεις όπως όλα βαίνουν [πηγαίνουν] καλώς) …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • βαίνω — (AM βαίνω) προχωρώ νεοελλ. εξελίσσομαι, φέρομαι («βαίνει προς βελτίωσιν») αρχ. μσν. βαδίζω, περπατώ μσν. 1. περνώ, διαβαίνω 2. προπορεύομαι αρχ. Ι. 1. ανεβαίνω («ἐπὶ νηός ἔβαινεν», «ἐφ ἵππων βάντες», «ἐπί πῶλον βεβῶσα», «βήσασθαι δίφρον») 2.… …   Dictionary of Greek

 • βαῖνον — βαίνω walk pres part act masc voc sg βαίνω walk pres part act neut nom/voc/acc sg βαίνω walk imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) βαίνω walk imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαίνετον — βαίνω walk pres imperat act 2nd dual βαίνω walk pres ind act 3rd dual βαίνω walk pres ind act 2nd dual βαίνω walk imperf ind act 2nd dual (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔβαν — βαίνω walk aor ind act 3rd pl (epic) ἔβᾱν , βαίνω walk aor ind act 3rd pl (doric) βαίνω walk aor ind act 1st sg (epic) ἔβᾱν , βαίνω walk aor ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαίνετε — βαίνω walk pres imperat act 2nd pl βαίνω walk pres ind act 2nd pl βαίνω walk imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βαίνῃ — βαίνω walk pres subj mp 2nd sg βαίνω walk pres ind mp 2nd sg βαίνω walk pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βάν — βαίνω walk aor part act neut nom/voc/acc sg βαίνω walk aor ind act 3rd pl (epic) βαίνω walk aor ind act 1st sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βῆσαν — βαίνω walk aor part act neut nom/voc/acc sg βαίνω walk aor ind act 3rd pl (homeric ionic) βαίνω walk aor ind act 3rd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βῆσον — βαίνω walk aor imperat act 2nd sg βαίνω walk fut part act masc voc sg βαίνω walk fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.